Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu

2015-12-15 01:59

Kinh doanh nhà; Đầu tư xây dựng, kinh doanh cầu cảng

Xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp; Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông

Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động sản, định giá bất động sản; Quản lý vận hành nhà chung cư

Kinh doanh các dịch vụ du lịch

Kinh doanh vật liệu xây dựng

Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa

Sửa chữa và bảo dưỡng thang máy