Thông báo về việc hỗ trợ cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

2023-04-06 10:51

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (HODECO)

Công ty CP Phát triển nhà BR-VT thông báo về việc hỗ trợ cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

          • Ưu đãi giảm giá 50% giá phòng dành cho cổ đông tham dự Đại hội cổ đông của Công ty khi lưu trú tại Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu (tối đa 02 ngày 19 và 20/4/2023).

         • Các cổ đông có nhu cầu lưu trú tại Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu trong thời gian tham dự ĐHCĐ vui lòng liên hệ SĐT: 0254.627.0068 hoặc Email: reservations.fsvt@fusionhotelgroup.com trước 16h00 ngày 17/04/2023.

Lưu ý: Cổ đông chỉ được nhận ưu đãi giảm giá khi liên hệ đặt phòng đúng thời gian và qua số điện thoại, email nêu trên. Quý cổ đông có thể xem chi tiết file đính kèm.

          Trân trọng./

File đính kèm.